SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSE

Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning:
MalEfterTal.dk ejes og drives af LOVEVASE (herefter MalEfterTal.dk) Amberley Maori Road, Guildford, GU1 2EL, UK 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på MalEfterTal.dk til levering i Danmark og Sverige, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§1 Bestilling og betaling

MalEfterTal.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på MalEfterTal.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Alle priser på MalEfterTal.dk er inklusiv moms.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Kurv”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger levering.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Gå til betaling”. Herefter går din ordre videre til MalEfterTal.dk.

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med del-levering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 14 dages fortrydelsesret
Når du handler hos os har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Du skal blot meddele os din intention om fortrydelse senest 14 dage efter du har modtaget varen. Derefter har du 3 uger til at sende varen til os.
Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.
Vare som parfume og skønhedsprodukter, fødevare, spil og anden software bortfalder din fortrydelsesret hvis folie/plombering brydes.
For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan returnere varen og fortryde købet ved at sende en mail til os på hej@MalEfterTal.dk.

§4 Returnering
Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til: MalEfterTal.dk Amberley Maori Road, Guildford, GU1 2EL, UK.
Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.
VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 21 dage efter, du har fortrudt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.
Dokumentation for dit køb samt returformular.
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Du skal også vedlægge en kopi af den email kommunikation du har haft med os omkring returneringen. Dette ville gøre at vi meget hurtigere kan ekspedere din returnering og tilbagebetale dig for købet.
Tilbagebetaling: Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.
BEMÆRK: Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, for eksempel fordi

  • du reelt har taget varen i brug,
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • du har håndteret varen på anden måde, end varens formål, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.

§5 Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”.
 Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 14 dage efter fejlen blev opdaget.
Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til hej@MalEfterTal.dk

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.
Varen skal sendes til:

MalEfterTal.dk

Amberley

Maori Road

Guildford

GU1 2EL

UK

Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Læg gerne en kopi af email korrespondancen omkring reklamationen. Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.
Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et gebyr, som beregnes pr. halve påbegyndte arbejdstime med en takst på kr. 250,- + moms.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Oplysning om klagemuligheder
EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hej@MalEfterTal.dk

Forbehold for tastefejl: Det kan være at vores shop har tastefejl i sær i priserne. Hvis dette er tilfældet forebeholder vi os retten til at annullere din handlen såfremt der er en tastefejl i prisen. For eksempel har vi stødt på at en vare som skulle koste 100 kr koster 1 kr! Vi retter fejlen med det samme på siden og annullere ordren.


§6 Persondata
For at kunne handle på MalEfterTal.dk skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os via e-mail hej@MalEfterTal.dk

§7 Cookies
Ved at benytte MalEfterTal.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§8 Lovvalg og værneting

Køb af varer på MalEfterTal.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.


§9 Refundering af moms
Bemærk venligst, at vi ikke kan refundere moms for kunder i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), da dette er en meget tidskrævende manuel process, og dermed vil påføre os tab p.g.a. den meget lave avance, MalEfterTal.dk  sætter for at kunne sælge vores varer så billigt som muligt.

§10 Handelsbetingelser for MalEfterTal.dk 

Gavekort

Vilkår for elektroniske MalEfterTal.dk gavekort (herefter benævnt som ”gavekort”) udstedt af MalEfterTal.dk 


1. Salg og levering
Når du har valgt og gennemført betalingen for et gavekort, fremsendes gavekortet pr. e-mail, til den af dig oplyste e-mail adresse. Husk at kontrollere at indholdet af e-mailen stemmer overens, med din bestillingsanmodning.

2. Anvendelse af kortet
Du kan benytte gavekortet som betaling på MalEfterTal.dk

3. Gyldighedsperiode

Gavekortet er gyldigt tre år fra udstedelsesdatoen med mindre andet fremgår af selve gavekortet. Du kan indløse gavekortet til kontanter, indtil et år efter kortet er udløbet.


4. Bortkomst og misbrug af kortet
Gavekortet kan benyttes til betaling af ihændehaveren uden identifikation, og der er ikke knyttet en kode eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger til kortet. Gavekortet skal derfor betragtes som kontanter.
Det betyder, at bortkomst og misbrug af gavekortet er dit ansvar og din risiko. Du skal således selv bære eventuelle tab i den forbindelse. Bortkomne gavekort eller misbrug af gavekort erstattes ikke af MalEfterTal.dk . Gavekortet kan ikke spærres, hvis det bortkommer.

5. Beløbsgrænse

Den maksimale værdi et gavekort udstedes på er 3.000 DKK. 


6. Kontantindløsning
Du kan kun indløse kortet til kontanter, ved at sende en kopi af gavekortet til hej@MalEfterTal.dk, hvorefter vi vil kontrollere restværdien af gavekortet og udbetale denne.